درباره ما

مجموعه توليدي صنعتي گازار،توليدكننده قطعات خودرو در بزرگراه فتح واقع گرديده، مساحت زمين شركت 2000 متر مربع مي باشدكه 1200 متر مربع آن به زير بنا اختصاص دارد ، در جدول ذيل مساحت سالن توليدي و اداري مشخص شده است :


نام قسمت مساحت(مترمربع)
سالن توليد 800
انبار مواد اوليه 70
انبار محصول نهايي 130
ساختمان اداري 180
تعميرات و نگهداري 20

شرح تجارت

شركت گازار يكي از توليد كنندگان قطعات پليمري و برقي و فلزي با آلياژ هاي مختلف مي باشد كه با توجه به روند رو به رشد جمعيت و افزايش درخواست خودرو، شركت گازار براي پاسخگويي به اين تقاضا و تطابق با افزايش حجم توليدات محصولات خود در نظر دارد تا با خريد ماشين آلات جديد و بهينه سازي فضاي توليد توسط افزايش آن و افزايش و توسعه منابع انساني زمينه را براي افزايش توان توليد فراهم نمايد و فعاليت خود را با ارگانهاي خصوصي و دولتي ديگر گسترش دهد.

قسمت هاي مختلف كارخانه

ساختمان توليد

 • سالن توليد
 • سالن مونتاژ
 • سالن رنگ
 • سالن قالبسازي
 • سالن تراشكاري
 • سالن بسته بندي
 • انبار


قسمت اداري

 • نگهبانی
 • آزمايشگاه
 • تضمين كيفيت
 • كنترل كيفيت
 • طرح و برنامه